Zachęcamy do zapoznania z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniem uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin.