Zebranie dla rodziców dzieci przyjętych do przedszkola po raz pierwszy, odbędzie się 28 czerwca 2022 o godz. 16:30, w budynku placówki przy ul. Gen. J. Bema 9 . Przewidywany czas 1,5 - 2 godzin, dlatego udział dzieci nie jest wskazany.
Dzień adaptacyjny dla dzieci odbędzie się 29 czerwca 2022 w godz. 16:00 - 18:00.