Plany lekcji klas

1a 1b 1c 1d 1e 2a 2b 2c 2d 2e 3a 3b 3c 3e
Poniedziałek
1
08:00 - 08:45
Język niemiecki
Agnieszka Drężek
13 A
j.a2
Język angielski
Kamil Marcinowicz
15
j.a1
-
-
-
Wychowanie fizyczne
Kamil Chicewicz
sg 2
wf 1
Język niemiecki
Marta Markowska
13
wf 2
-
Język polski
Dorota Herrmann
33
2b
Wychowanie fizyczne
Tomasz Pozorski
sg 3
wf 1
Język angielski
Kamil Król
14
wf 2
Matematyka
Marzena Mrzygłód
24
2d
Matematyka
Ewa Domańska
25
2e
Język polski
Katarzyna Szymańska
31
3a
Wychowanie fizyczne
Alina Chęcińska
cku
3b
Wychowanie fizyczne
Marcin Odżygóźdź
sg 1
3c
Geografia
Aldona Błakita
22
3e
2
08:55 - 09:40
Matematyka
Marzena Mrzygłód
24
1a
Matematyka
Ewa Domańska
25
1b
Geografia
Aldona Błakita
22
1c
Matematyka
Magdalena Mucke-Maziarz
23
1d
Wychowanie fizyczne
Kamil Chicewicz
sg 2
wf 1
Język angielski
Kamil Marcinowicz
15
wf 2
Historia
Rafał Marciniak
30
2a
Język polski
Dorota Herrmann
33
2b
Wychowanie fizyczne
Tomasz Pozorski
sg 3
wf 1
Język niemiecki
Marta Markowska
13
wf 2
Język angielski
Kamil Król
14
j.a1
Język niemiecki
Agnieszka Drężek
13 A
j.a2
Język polski
Katarzyna Szymańska
31
2e
Religia
Kamila Lenart-Rogala
16
3a
Wychowanie fizyczne
Alina Chęcińska
cku
3b
Wychowanie fizyczne
Marcin Odżygóźdź
sg 1
3c
Godzina z wychowawcą
Beata Piasecka
2
3e
3
09:50 - 10:35
Historia
Rafał Marciniak
30
1a
Język polski
Dorota Herrmann
33
1b
Fizyka z astronomią
Wioletta Korgiel
28
1c
Język polski
Marzena Funke
32
1d
Język angielski
Kamil Marcinowicz
15
j.a1
Wychowanie fizyczne
Tomasz Pozorski
sg 2
j.a2
Geografia
Aldona Błakita
22
2a
Matematyka
Magdalena Mucke-Maziarz
23
2b
Język niemiecki
Agnieszka Drężek
13 A
j.n1
Wychowanie fizyczne
Kamil Chicewicz
sg 3
j.n2
Religia
Kamila Lenart-Rogala
16
2d
Język niemiecki
Beata Piasecka
2
j.n1
Język angielski
Magdalena Sawicka-Gwóźdź
14
j.n2
Matematyka
Ewa Domańska
25
3a
Język polski
Katarzyna Szymańska
31
3b
Matematyka
Marzena Mrzygłód
24
3c
Wychowanie fizyczne
Marcin Odżygóźdź
cku
wf 1
Wychowanie fizyczne
Alina Chęcińska
sg 1
wf 2
4
10:45 - 11:30
Język polski
Katarzyna Szymańska
31
1a
Język angielski
Kamil Król
2
j.a1
Informatyka
Parys Trojan
29
j.a2
Język polski
Dorota Herrmann
33
1c
Język niemiecki
Marta Markowska
13
j.n1
Język angielski
Kamil Marcinowicz
15
j.n2
Język niemiecki
Agnieszka Drężek
13 A
j.n1
Wychowanie fizyczne
Tomasz Pozorski
sg 2
j.n2
Matematyka
Marzena Mrzygłód
24
2a
Historia
Rafał Marciniak
30
2b
Język angielski
Magdalena Sawicka-Gwóźdź
14
j.a1
Wychowanie fizyczne
Kamil Chicewicz
sg 3
j.a2
Język polski
Marzena Funke
32
2d
Fizyka z astronomią
Wioletta Korgiel
28
2e
Geografia
Aldona Błakita
22
3a
Matematyka
Ewa Domańska
25
3b
Religia
Kamila Lenart-Rogala
16
3c
Wychowanie fizyczne
Marcin Odżygóźdź
cku
wf 1
Wychowanie fizyczne
Alina Chęcińska
sg 1
wf 2
5
11:45 - 12:30
Język polski
Katarzyna Szymańska
31
1a
Fizyka z astronomią
Wioletta Korgiel
28
1b
Godzina z wychowawcą
Ewa Domańska
25
1c
Geografia
Aldona Błakita
22
1d
Historia
Rafał Marciniak
30
1e
Język niemiecki
Marta Markowska
13
j.n1
Informatyka
Parys Trojan
29
j.n2
Godzina z wychowawcą
Alina Chęcińska
16
2b
Matematyka
Magdalena Mucke-Maziarz
23
2c
Język polski
Marzena Funke
32
2d
Wychowanie fizyczne
Elżbieta Bigda
cku
wf 1
Wychowanie fizyczne
Ryszard Szafirowicz
sg 1
wf 2
Godzina z wychowawcą
Magdalena Sawicka-Gwóźdź
14
3a
Biologia
Elzbieta Napierała
19
3b
Język polski
Dorota Herrmann
33
3c
Język angielski
Justyna Kostewicz
24
j.a2
Język angielski
Kamil Król
2
j.a1
6
12:40 - 13:25
Informatyka
Parys Trojan
29
inf 1
Język angielski
Kamil Król
2
inf 2
Geografia
Aldona Błakita
22
1b
Język angielski
Magdalena Sawicka-Gwóźdź
15
j.a1
Język angielski
Justyna Kostewicz
24
j.a2
Plastyka
Małgorzata Stąporek
14
1d
Matematyka
Magdalena Mucke-Maziarz
23
1e
Religia
Kamila Lenart-Rogala
16
2a
Język niemiecki
Marta Markowska
13
j.n1
Język niemiecki
Agnieszka Drężek
13 A
j.n2
Historia
Rafał Marciniak
30
2c
-
Wychowanie fizyczne
Elżbieta Bigda
cku
wf 1
Wychowanie fizyczne
Ryszard Szafirowicz
sg 1
wf 2
Biologia
Elzbieta Napierała
19
3a
Język niemiecki
Beata Piasecka
31
3b
Fizyka z astronomią
Wioletta Korgiel
28
3c
Język polski
Marzena Funke
32
3e
7
13:35 - 14:20
Wychowanie fizyczne
Anna Pasternak
cku
wf 1
Wychowanie fizyczne
Ryszard Szafirowicz
sg 1
wf 2
Historia
Rafał Marciniak
30
1b
Plastyka
Małgorzata Stąporek
14
1c
Język angielski
Magdalena Sawicka-Gwóźdź
15
j.a1
Informatyka
Parys Trojan
29
j.a2
-
Godzina z wychowawcą
Marta Markowska
31
2a
Wychowanie fizyczne
Alina Chęcińska
sg 2
wf 2
-
-
Religia
Kamila Lenart-Rogala
16
2e
Fizyka z astronomią
Wioletta Korgiel
28
3a
-
Język angielski
Kamil Król
2
3c
Matematyka
Magdalena Mucke-Maziarz
23
3e
8
14:30 - 15:15
Wychowanie fizyczne
Anna Pasternak
cku
wf 1
Wychowanie fizyczne
Ryszard Szafirowicz
sg 1
wf 2
-
-
-
-
-
Wychowanie fizyczne
Alina Chęcińska
sg 2
wf 2
-
-
-
Język angielski
Magdalena Sawicka-Gwóźdź
15
j.a1
-
-
-
9
15:25 - 16:10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Wtorek
1
08:00 - 08:45
-
Zajęcia techniczne
Grażyna Grajewska
23
1b
Religia
Jolanta Redlich
16
1c
Wychowanie fizyczne
Elżbieta Bigda
cku
wf 1
Wychowanie fizyczne
Anna Pasternak
sg 1
wf 2
Fizyka z astronomią
Wioletta Korgiel
28
1e
Chemia
Katarzyna Ciechanowicz
2
2a
Wychowanie fizyczne
Alina Chęcińska
sg 2
wf 1
Biologia
Elzbieta Napierała
19
2c
Język polski
Marzena Funke
32
2d
Matematyka
Ewa Domańska
25
2e
Język polski
Katarzyna Szymańska
31
3a
Geografia
Aldona Błakita
22
3b
Matematyka
Marzena Mrzygłód
24
3c
Język angielski
Kamil Król
14
j.a1
Język angielski
Justyna Kostewicz
15
j.a2
2
08:55 - 09:40
Religia
Jolanta Redlich
16
1a
Język angielski
Kamil Król
14
j.a1
Język angielski
Justyna Kostewicz
15
j.a2
Język polski
Dorota Herrmann
33
1c
Wychowanie fizyczne
Elżbieta Bigda
cku
wf 1
Wychowanie fizyczne
Anna Pasternak
sg 1
wf 2
Geografia
Aldona Błakita
22
1e
Fizyka z astronomią
Wioletta Korgiel
28
2a
Wychowanie fizyczne
Alina Chęcińska
sg 2
wf 1
Chemia
Katarzyna Ciechanowicz
2
2c
Matematyka
Marzena Mrzygłód
24
2d
Historia
Rafał Marciniak
30
2e
Język polski
Katarzyna Szymańska
31
3a
Matematyka
Ewa Domańska
25
3b
Biologia
Elzbieta Napierała
19
3c
Matematyka
Magdalena Mucke-Maziarz
23
3e
3
09:50 - 10:35
Historia
Rafał Marciniak
30
1a
Biologia
Elzbieta Napierała
19
1b
Wychowanie fizyczne
Elżbieta Bigda
cku
wf 1
Wychowanie fizyczne
Anna Pasternak
sg 1
wf 2
Język polski
Marzena Funke
32
1d
Godzina z wychowawcą
Kamil Marcinowicz
15
1e
Matematyka
Marzena Mrzygłód
24
2a
Muzyka
Jolanta Redlich
16
2b
Matematyka
Magdalena Mucke-Maziarz
23
2c
Język angielski
Kamil Król
14
j.a1
Język angielski
Justyna Kostewicz
33
j.a2
Chemia
Katarzyna Ciechanowicz
2
2e
Matematyka
Ewa Domańska
25
3a
Język polski
Katarzyna Szymańska
31
3b
Fizyka z astronomią
Wioletta Korgiel
28
3c
Geografia
Aldona Błakita
22
3e
4
10:45 - 11:30
Matematyka
Marzena Mrzygłód
24
1a
Język niemiecki
Agnieszka Drężek
13 A
j.n1
Język niemiecki
Marta Markowska
13
j.n2
Wychowanie fizyczne
Elżbieta Bigda
cku
wf 1
Wychowanie fizyczne
Anna Pasternak
sg 1
wf 2
Matematyka
Magdalena Mucke-Maziarz
23
1d
Biologia
Elzbieta Napierała
19
1e
Język polski
Dorota Herrmann
33
2a
Język angielski
Kamil Marcinowicz
15
j.a1
Język angielski
Justyna Kostewicz
31
j.a2
Muzyka
Jolanta Redlich
16
2c
Wychowanie fizyczne
Ryszard Szafirowicz
sg 2
wf 1
Wychowanie fizyczne
Alina Chęcińska
sg 3
wf 2
Geografia
Aldona Błakita
22
2e
Historia
Anna Wierzbicka
30
3a
Chemia
Katarzyna Ciechanowicz
2
3b
Język angielski
Kamil Król
14
3c
Język polski
Marzena Funke
32
3e
5
11:45 - 12:30
Geografia
Aldona Błakita
22
1a
Matematyka
Ewa Domańska
25
1b
Historia
Rafał Marciniak
31
1c
Religia
Jolanta Redlich
16
1d
Matematyka
Magdalena Mucke-Maziarz
23
1e
Biologia
Elzbieta Napierała
19
2a
Chemia
Katarzyna Ciechanowicz
2
2b
Język niemiecki
Agnieszka Drężek
13 A
j.n1
Język niemiecki
Marta Markowska
13
j.n2
Wychowanie fizyczne
Ryszard Szafirowicz
sg 2
wf 1
Wychowanie fizyczne
Alina Chęcińska
sg 3
wf 2
Język angielski
Kamil Marcinowicz
15
j.a1
Język angielski
Magdalena Sawicka-Gwóźdź
14
j.a2
Wychowanie fizyczne
Elżbieta Bigda
cku
wf 1
Wychowanie fizyczne
Marcin Odżygóźdź
sg 1
wf 2
Historia
Anna Wierzbicka
30
3b
Język polski
Dorota Herrmann
33
3c
Język polski
Marzena Funke
32
3e
6
12:40 - 13:25
Wychowanie fizyczne
Anna Pasternak
cku
wf 1
Wychowanie fizyczne
Ryszard Szafirowicz
sg 1
wf 2
Język polski
Dorota Herrmann
33
1b
Matematyka
Ewa Domańska
25
1c
Historia
Rafał Marciniak
31
1d
Język polski
Marzena Funke
32
1e
Język angielski
Kamil Marcinowicz
15
j.a1
Język niemiecki
Marta Markowska
13
j.a2
Matematyka
Magdalena Mucke-Maziarz
23
2b
Geografia
Aldona Błakita
22
2c
Język niemiecki
Agnieszka Drężek
13 A
j.n1
Informatyka
Parys Trojan
29
j.n2
Muzyka
Jolanta Redlich
16
2e
Wychowanie fizyczne
Elżbieta Bigda
sg 2
wf 1
Wychowanie fizyczne
Marcin Odżygóźdź
sg 3
wf 2
Język angielski
Magdalena Sawicka-Gwóźdź
14
3b
Historia
Anna Wierzbicka
30
3c
Biologia
Elzbieta Napierała
19
3e
7
13:35 - 14:20
Wychowanie fizyczne
Anna Pasternak
cku
wf 1
Wychowanie fizyczne
Ryszard Szafirowicz
sg 1
wf 2
Język polski
Dorota Herrmann
33
1b
Język niemiecki
Agnieszka Drężek
13 A
j.a2
Język niemiecki
Marta Markowska
13
j.n1
Informatyka
Parys Trojan
29
inf 1
Język angielski
Kamil Marcinowicz
15
inf 2
Wychowanie do życia w rodzinie
Ilona Cieślik
19
1e
Historia
Rafał Marciniak
31
2a
-
-
-
-
Język angielski
Magdalena Sawicka-Gwóźdź
14
j.a2
-
Wychowanie fizyczne
Marcin Odżygóźdź
sg 2
3c
Historia
Anna Wierzbicka
30
3e
8
14:30 - 15:15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Wychowanie fizyczne
Marcin Odżygóźdź
cku
3c
-
9
15:25 - 16:10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Środa
1
08:00 - 08:45
Zajęcia techniczne
Grażyna Grajewska
23
1a
Edukacja dla bezpieczeństwa
Anna Pasternak
31
1b
Matematyka
Ewa Domańska
25
1c
Geografia
Aldona Błakita
22
1d
Język niemiecki
Agnieszka Drężek
13 A
j.n1
Wychowanie fizyczne
Tomasz Pozorski
sg 1
j.n2
Język polski
Dorota Herrmann
33
2a
Historia
Rafał Marciniak
30
2b
Język angielski
Magdalena Sawicka-Gwóźdź
16
j.a1
Wychowanie fizyczne
Kamil Chicewicz
cku
j.a2
-
Informatyka
Parys Trojan
29
j.a2
Język angielski
Kamil Marcinowicz
15
j.a1
Zajęcia artystyczne
Małgorzata Stąporek
14
3a
Zajęcia artystyczne
Marcelina Bielak
32
3b
Zajęcia artystyczne
Marcin Odżygóźdź
2
3c
Zajęcia artystyczne
Agnieszka Dybza-Zienowicz
18
3e
2
08:55 - 09:40
Język niemiecki
Agnieszka Drężek
13 A
j.n1
Język angielski
Kamil Król
16
j.n2
Matematyka
Ewa Domańska
25
1b
Edukacja dla bezpieczeństwa
Anna Pasternak
31
1c
Historia
Rafał Marciniak
30
1d
Wychowanie fizyczne
Tomasz Pozorski
sg 1
j.a2
Język angielski
Kamil Marcinowicz
15
j.a1
Język polski
Dorota Herrmann
33
2a
Geografia
Aldona Błakita
22
2b
Informatyka
Parys Trojan
29
inf 1
Wychowanie fizyczne
Kamil Chicewicz
cku
inf 2
Matematyka
Marzena Mrzygłód
24
2d
Biologia
Elzbieta Napierała
19
2e
Zajęcia artystyczne
Małgorzata Stąporek
14
3a
Zajęcia artystyczne
Marcelina Bielak
32
3b
Zajęcia artystyczne
Marcin Odżygóźdź
2
3c
Zajęcia artystyczne
Agnieszka Dybza-Zienowicz
18
3e
3
09:50 - 10:35
Matematyka
Marzena Mrzygłód
24
1a
Język polski
Dorota Herrmann
33
1b
Historia
Rafał Marciniak
30
1c
Język polski
Marzena Funke
32
1d
Wychowanie fizyczne
Kamil Chicewicz
sg 2
wf 1
Język angielski
Kamil Marcinowicz
15
wf 2
Wychowanie fizyczne
Marzena Niechajczyk
cku
wf 1
Wychowanie fizyczne
Ryszard Szafirowicz
sg 1
wf 2
Biologia
Elzbieta Napierała
19
2b
Wychowanie fizyczne
Tomasz Pozorski
sg 3
wf 1
Język angielski
Kamil Król
16
wf 2
Informatyka
Parys Trojan
29
inf 1
Język niemiecki
Agnieszka Drężek
13 A
inf 2
Matematyka
Ewa Domańska
25
2e
Język angielski
Magdalena Sawicka-Gwóźdź
14
j.a1
Język niemiecki
Marta Markowska
13
j.a2
Wychowanie do życia w rodzinie
Agnieszka Dybza-Zienowicz
28
3b
Geografia
Aldona Błakita
22
3c
Edukacja dla bezpieczeństwa
Anna Pasternak
31
3e
4
10:45 - 11:30
Język niemiecki
Agnieszka Drężek
13 A
j.a2
Język angielski
Kamil Marcinowicz
15
j.a1
Język angielski
Kamil Król
16
j.a1
Język angielski
Justyna Kostewicz
2
j.a2
Język polski
Dorota Herrmann
33
1c
Matematyka
Magdalena Mucke-Maziarz
23
1d
Wychowanie fizyczne
Kamil Chicewicz
sg 2
wf 1
Język niemiecki
Marta Markowska
13
wf 2
Wychowanie fizyczne
Marzena Niechajczyk
cku
wf 1
Wychowanie fizyczne
Ryszard Szafirowicz
sg 1
wf 2
Wiedza o społeczeństwie
Agnieszka Dybza-Zienowicz
28
2b
Wychowanie fizyczne
Tomasz Pozorski
sg 3
wf 1
Informatyka
Parys Trojan
29
wf 2
Biologia
Elzbieta Napierała
19
2d
Język polski
Katarzyna Szymańska
31
2e
Język niemiecki
Beata Piasecka
22
j.n1
Język angielski
Magdalena Sawicka-Gwóźdź
14
j.n2
Matematyka
Ewa Domańska
25
3b
Matematyka
Marzena Mrzygłód
24
3c
Język polski
Marzena Funke
32
3e
5
11:45 - 12:30
Edukacja dla bezpieczeństwa
Anna Pasternak
24
1a
Wychowanie fizyczne
Marzena Niechajczyk
sg 1
wf 1
Wychowanie fizyczne
Elżbieta Bigda
cku
wf 2
Język polski
Dorota Herrmann
33
1c
Język angielski
Magdalena Sawicka-Gwóźdź
14
j.a1
Język niemiecki
Marta Markowska
13
j.a2
Religia
Jolanta Redlich
19
1e
Wiedza o społeczeństwie
Agnieszka Dybza-Zienowicz
28
2a
Język angielski
Kamil Marcinowicz
15
j.a1
Język angielski
Justyna Kostewicz
2
j.a2
Język polski
Marzena Funke
32
2c
Religia
Kamila Lenart-Rogala
16
2d
Język polski
Katarzyna Szymańska
31
2e
Matematyka
Ewa Domańska
25
3a
Geografia
Aldona Błakita
22
3b
Wiedza o społeczeństwie
Rafał Marciniak
30
3c
Matematyka
Magdalena Mucke-Maziarz
23
3e
6
12:40 - 13:25
Język polski
Katarzyna Szymańska
31
1a
Wychowanie fizyczne
Marzena Niechajczyk
cku
wf 1
Wychowanie fizyczne
Elżbieta Bigda
sg 1
wf 2
Wychowanie do życia w rodzinie
Ilona Cieślik
22
1c
Biologia
Elzbieta Napierała
19
1d
Język polski
Marzena Funke
32
1e
Język angielski
Kamil Marcinowicz
15
j.a1
Język angielski
Justyna Kostewicz
14
j.a2
Wychowanie fizyczne
Alina Chęcińska
sg 2
wf 2
Wiedza o społeczeństwie
Agnieszka Dybza-Zienowicz
30
2c
Fizyka z astronomią
Wioletta Korgiel
28
2d
Informatyka
Parys Trojan
29
inf 1
Język niemiecki
Agnieszka Drężek
13 A
inf 2
Edukacja dla bezpieczeństwa
Anna Pasternak
24
3a
Matematyka
Ewa Domańska
25
3b
Chemia
Katarzyna Ciechanowicz
2
3c
Religia
Kamila Lenart-Rogala
16
3e
7
13:35 - 14:20
Wychowanie do życia w rodzinie
Ilona Cieślik
22
1a
-
-
-
Edukacja dla bezpieczeństwa
Anna Pasternak
24
1e
Muzyka
Jolanta Redlich
16
2a
Wychowanie fizyczne
Alina Chęcińska
cku
wf 2
-
Wiedza o społeczeństwie
Agnieszka Dybza-Zienowicz
30
2d
Religia
Kamila Lenart-Rogala
19
2e
Język polski
Katarzyna Szymańska
31
3a
Fizyka z astronomią
Wioletta Korgiel
28
3b
-
Chemia
Katarzyna Ciechanowicz
2
3e
8
14:30 - 15:15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Wychowanie do życia w rodzinie
Agnieszka Dybza-Zienowicz
30
3a
Religia
Kamila Lenart-Rogala
16
3b
-
-
9
15:25 - 16:10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Czwartek
1
08:00 - 08:45
Religia
Jolanta Redlich
16
1a
Historia
Rafał Marciniak
30
1b
Wychowanie fizyczne
Elżbieta Bigda
cku
wf 1
Wychowanie fizyczne
Anna Pasternak
sg 1
wf 2
Zajęcia techniczne
Grażyna Grajewska
25
1d
Język angielski
Kamil Marcinowicz
15
inf 2
Informatyka
Parys Trojan
29
inf 1
-
Wychowanie fizyczne
Alina Chęcińska
sg 2
wf 1
Chemia
Katarzyna Ciechanowicz
2
2c
Godzina z wychowawcą
Marzena Mrzygłód
24
2d
-
Język angielski
Magdalena Sawicka-Gwóźdź
14
j.a1
Język polski
Katarzyna Szymańska
31
3b
Język polski
Dorota Herrmann
33
3c
Język polski
Marzena Funke
32
3e
2
08:55 - 09:40
Informatyka
Parys Trojan
29
j.a2
Język angielski
Kamil Marcinowicz
15
j.a1
Religia
Jolanta Redlich
16
1b
Wychowanie fizyczne
Elżbieta Bigda
cku
wf 1
Wychowanie fizyczne
Anna Pasternak
sg 1
wf 2
Matematyka
Magdalena Mucke-Maziarz
23
1d
Zajęcia techniczne
Grażyna Grajewska
25
1e
Matematyka
Marzena Mrzygłód
24
2a
Wychowanie fizyczne
Alina Chęcińska
sg 2
wf 1
Język polski
Marzena Funke
32
2c
Chemia
Katarzyna Ciechanowicz
2
2d
Język angielski
Magdalena Sawicka-Gwóźdź
14
j.n2
Język niemiecki
Beata Piasecka
13
j.n1
Wiedza o społeczeństwie
Rafał Marciniak
30
3a
Język polski
Katarzyna Szymańska
31
3b
Język polski
Dorota Herrmann
33
3c
Historia
Anna Wierzbicka
28
3e
3
09:50 - 10:35
Matematyka
Marzena Mrzygłód
24
1a
Wychowanie fizyczne
Marzena Niechajczyk
cku
wf 1
Wychowanie fizyczne
Elżbieta Bigda
sg 1
wf 2
Język angielski
Magdalena Sawicka-Gwóźdź
22
j.a1
Język niemiecki
Agnieszka Drężek
13 A
j.a2
Język angielski
Kamil Marcinowicz
15
j.n2
Język niemiecki
Marta Markowska
13
j.n1
Plastyka
Małgorzata Stąporek
14
1e
Informatyka
Parys Trojan
29
inf 1
Język angielski
Justyna Kostewicz
19
inf 2
Język polski
Dorota Herrmann
33
2b
Język polski
Marzena Funke
32
2c
Muzyka
Jolanta Redlich
16
2d
Chemia
Katarzyna Ciechanowicz
2
2e
Historia
Anna Wierzbicka
28
3a
Wiedza o społeczeństwie
Rafał Marciniak
30
3b
Edukacja dla bezpieczeństwa
Anna Pasternak
31
3c
Matematyka
Magdalena Mucke-Maziarz
23
3e
4
10:45 - 11:30
Język polski
Katarzyna Szymańska
31
1a
Wychowanie fizyczne
Marzena Niechajczyk
cku
wf 1
Wychowanie fizyczne
Elżbieta Bigda
sg 1
wf 2
Język niemiecki
Marta Markowska
13
j.n1
Język angielski
Justyna Kostewicz
19
j.n2
Edukacja dla bezpieczeństwa
Anna Pasternak
24
1d
Język polski
Marzena Funke
32
1e
Język polski
Dorota Herrmann
33
2a
Matematyka
Magdalena Mucke-Maziarz
23
2b
Fizyka z astronomią
Wioletta Korgiel
28
2c
Geografia
Aldona Błakita
22
2d
Język angielski
Kamil Marcinowicz
15
j.a1
Język niemiecki
Agnieszka Drężek
13 A
j.a2
Matematyka
Ewa Domańska
25
3a
Język angielski
Magdalena Sawicka-Gwóźdź
14
3b
Język niemiecki
Beata Piasecka
2
3c
Wiedza o społeczeństwie
Rafał Marciniak
30
3e
5
11:45 - 12:30
Geografia
Aldona Błakita
22
1a
Plastyka
Małgorzata Stąporek
14
1b
Matematyka
Ewa Domańska
25
1c
Język polski
Marzena Funke
32
1d
Historia
Rafał Marciniak
30
1e
Wychowanie fizyczne
Marzena Niechajczyk
cku
wf 1
Wychowanie fizyczne
Ryszard Szafirowicz
sg 1
wf 2
Religia
Kamila Lenart-Rogala
16
2b
Matematyka
Magdalena Mucke-Maziarz
23
2c
Język angielski
Justyna Kostewicz
15
j.a2
Język angielski
Kamil Król
2
j.a1
Język polski
Katarzyna Szymańska
31
2e
Wychowanie fizyczne
Elżbieta Bigda
sg 2
wf 1
Wychowanie fizyczne
Marcin Odżygóźdź
sg 3
wf 2
Edukacja dla bezpieczeństwa
Anna Pasternak
19
3b
Matematyka
Marzena Mrzygłód
24
3c
Fizyka z astronomią
Wioletta Korgiel
28
3e
6
12:40 - 13:25
Plastyka
Małgorzata Stąporek
14
1a
Język polski
Dorota Herrmann
33
1b
Biologia
Elzbieta Napierała
19
1c
Język polski
Marzena Funke
32
1d
Matematyka
Magdalena Mucke-Maziarz
23
1e
Wychowanie fizyczne
Marzena Niechajczyk
cku
wf 1
Wychowanie fizyczne
Ryszard Szafirowicz
sg 1
wf 2
Fizyka z astronomią
Wioletta Korgiel
28
2b
Religia
Kamila Lenart-Rogala
16
2c
Historia
Rafał Marciniak
30
2d
Wiedza o społeczeństwie
Agnieszka Dybza-Zienowicz
22
2e
Wychowanie fizyczne
Elżbieta Bigda
sg 2
wf 1
Wychowanie fizyczne
Marcin Odżygóźdź
sg 3
wf 2
Historia
Anna Wierzbicka
31
3b
Język angielski
Kamil Król
2
3c
Język angielski
Justyna Kostewicz
15
j.n2
Język niemiecki
Beata Piasecka
13
j.n1
7
13:35 - 14:20
Biologia
Elzbieta Napierała
19
1a
-
-
Wychowanie do życia w rodzinie
Ilona Cieślik
23
1d
-
Zajęcia artystyczne
Małgorzata Stąporek
14
2a
Zajęcia artystyczne
Agnieszka Dybza-Zienowicz
18
2b
Zajęcia artystyczne
Marcelina Bielak
24
2c
Zajęcia artystyczne
Marzena Niechajczyk
29
2d
Zajęcia artystyczne
Marcin Odżygóźdź
22
2e
Religia
Kamila Lenart-Rogala
16
3a
Godzina z wychowawcą
Wioletta Korgiel
28
3b
Historia
Anna Wierzbicka
30
3c
Język angielski
Kamil Król
2
j.a1
Język niemiecki
Beata Piasecka
13
j.a2
8
14:30 - 15:15
-
-
-
-
-
Zajęcia artystyczne
Małgorzata Stąporek
14
2a
Zajęcia artystyczne
Agnieszka Dybza-Zienowicz
18
2b
Zajęcia artystyczne
Marcelina Bielak
24
2c
Zajęcia artystyczne
Marzena Niechajczyk
29
2d
Zajęcia artystyczne
Marcin Odżygóźdź
22
2e
-
-
-
-
9
15:25 - 16:10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Piątek
1
08:00 - 08:45
Wychowanie fizyczne
Anna Pasternak
cku
wf 1
Wychowanie fizyczne
Ryszard Szafirowicz
sg 1
wf 2
Matematyka
Ewa Domańska
25
1b
Geografia
Aldona Błakita
22
1c
Fizyka z astronomią
Wioletta Korgiel
28
1d
Matematyka
Magdalena Mucke-Maziarz
23
1e
-
Informatyka
Parys Trojan
29
inf 1
Język angielski
Justyna Kostewicz
15
inf 2
Historia
Rafał Marciniak
30
2c
Język polski
Marzena Funke
32
2d
-
Język angielski
Magdalena Sawicka-Gwóźdź
14
j.a2
Religia
Kamila Lenart-Rogala
16
3b
Biologia
Elzbieta Napierała
19
3c
-
2
08:55 - 09:40
Wychowanie fizyczne
Anna Pasternak
cku
wf 1
Wychowanie fizyczne
Ryszard Szafirowicz
sg 1
wf 2
Informatyka
Parys Trojan
29
inf 1
Język angielski
Justyna Kostewicz
15
inf 2
Język polski
Dorota Herrmann
33
1c
Język niemiecki
Marta Markowska
13
j.a2
Język angielski
Magdalena Sawicka-Gwóźdź
14
j.a1
Język polski
Marzena Funke
32
1e
Chemia
Katarzyna Ciechanowicz
2
2a
Matematyka
Magdalena Mucke-Maziarz
23
2b
Religia
Kamila Lenart-Rogala
16
2c
Historia
Rafał Marciniak
30
2d
Matematyka
Ewa Domańska
25
2e
Język polski
Katarzyna Szymańska
31
3a
Biologia
Elzbieta Napierała
19
3b
Geografia
Aldona Błakita
22
3c
Fizyka z astronomią
Wioletta Korgiel
28
3e
3
09:50 - 10:35
Język niemiecki
Agnieszka Drężek
13 A
j.n1
Język angielski
Kamil Król
22
j.n2
Godzina z wychowawcą
Dorota Herrmann
33
1b
Język angielski
Magdalena Sawicka-Gwóźdź
14
j.a1
Informatyka
Parys Trojan
29
j.a2
Wychowanie fizyczne
Elżbieta Bigda
cku
wf 1
Wychowanie fizyczne
Anna Pasternak
sg 1
wf 2
Język polski
Marzena Funke
32
1e
Język angielski
Kamil Marcinowicz
15
j.a1
Język niemiecki
Marta Markowska
13
j.a2
Chemia
Katarzyna Ciechanowicz
2
2b
Matematyka
Magdalena Mucke-Maziarz
23
2c
Wychowanie fizyczne
Ryszard Szafirowicz
sg 2
wf 1
Wychowanie fizyczne
Alina Chęcińska
sg 3
wf 2
Historia
Rafał Marciniak
30
2e
Fizyka z astronomią
Wioletta Korgiel
28
3a
Matematyka
Ewa Domańska
25
3b
Religia
Kamila Lenart-Rogala
16
3c
Biologia
Elzbieta Napierała
19
3e
4
10:45 - 11:30
Godzina z wychowawcą
Agnieszka Drężek
28
1a
Religia
Jolanta Redlich
2
1b
Matematyka
Ewa Domańska
25
1c
Wychowanie fizyczne
Elżbieta Bigda
cku
wf 1
Wychowanie fizyczne
Anna Pasternak
sg 1
wf 2
Informatyka
Parys Trojan
29
j.a2
Język angielski
Kamil Marcinowicz
15
j.a1
Język niemiecki
Marta Markowska
13
j.n1
Język angielski
Justyna Kostewicz
30
j.n2
Religia
Kamila Lenart-Rogala
16
2b
Godzina z wychowawcą
Aldona Błakita
22
2c
Wychowanie fizyczne
Ryszard Szafirowicz
sg 2
wf 1
Wychowanie fizyczne
Alina Chęcińska
sg 3
wf 2
Godzina z wychowawcą
Katarzyna Szymańska
31
2e
Biologia
Elzbieta Napierała
19
3a
Język angielski
Magdalena Sawicka-Gwóźdź
14
3b
Język polski
Dorota Herrmann
33
3c
Matematyka
Magdalena Mucke-Maziarz
23
3e
5
11:45 - 12:30
Język polski
Katarzyna Szymańska
31
1a
Język niemiecki
Agnieszka Drężek
13 A
j.n1
Język niemiecki
Marta Markowska
13
j.n2
Informatyka
Parys Trojan
29
inf 1
Język angielski
Justyna Kostewicz
30
inf 2
Religia
Jolanta Redlich
16
1d
Geografia
Aldona Błakita
22
1e
Matematyka
Marzena Mrzygłód
24
2a
Język polski
Dorota Herrmann
33
2b
Język polski
Marzena Funke
32
2c
Chemia
Katarzyna Ciechanowicz
2
2d
Wychowanie fizyczne
Elżbieta Bigda
cku
wf 1
Wychowanie fizyczne
Ryszard Szafirowicz
sg 1
wf 2
Matematyka
Ewa Domańska
25
3a
Fizyka z astronomią
Wioletta Korgiel
28
3b
Godzina z wychowawcą
Kamil Król
19
3c
Wychowanie fizyczne
Marcin Odżygóźdź
sg 2
wf 1
Wychowanie fizyczne
Alina Chęcińska
sg 3
wf 2
6
12:40 - 13:25
Fizyka z astronomią
Wioletta Korgiel
28
1a
Geografia
Aldona Błakita
22
1b
Zajęcia techniczne
Grażyna Grajewska
25
1c
Godzina z wychowawcą
Marzena Funke
32
1d
Religia
Jolanta Redlich
16
1e
Religia
Kamila Lenart-Rogala
23
2a
Język angielski
Kamil Marcinowicz
15
j.a1
Informatyka
Parys Trojan
29
j.a2
Język angielski
Kamil Król
19
j.a2
Język angielski
Magdalena Sawicka-Gwóźdź
14
j.a1
Język niemiecki
Agnieszka Drężek
13 A
j.n1
Język angielski
Justyna Kostewicz
30
j.n2
Wychowanie fizyczne
Elżbieta Bigda
cku
wf 1
Wychowanie fizyczne
Ryszard Szafirowicz
sg 1
wf 2
Chemia
Katarzyna Ciechanowicz
2
3a
Język polski
Katarzyna Szymańska
31
3b
Matematyka
Marzena Mrzygłód
24
3c
Wychowanie fizyczne
Marcin Odżygóźdź
sg 2
wf 1
Wychowanie fizyczne
Alina Chęcińska
sg 3
wf 2
7
13:35 - 14:20
-
Wychowanie do życia w rodzinie
Ilona Cieślik
19
1b
Religia
Jolanta Redlich
16
1c
-
-
-
Język niemiecki
Marta Markowska
13
j.n1
Język niemiecki
Agnieszka Drężek
13 A
j.n2
-
Matematyka
Marzena Mrzygłód
24
2d
-
Geografia
Aldona Błakita
22
3a
Wychowanie fizyczne
Alina Chęcińska
sg 1
3b
Wychowanie fizyczne
Marcin Odżygóźdź
cku
3c
Religia
Kamila Lenart-Rogala
23
3e
8
14:30 - 15:15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Wychowanie fizyczne
Alina Chęcińska
sg 1
3b
Wychowanie fizyczne
Marcin Odżygóźdź
cku
3c
-
9
15:25 - 16:10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-