Plany lekcji sal

13 13 A , opiekun sali: Agnieszka Drężek 14 15 16 , opiekunowie sali: Kamila Lenart-Rogala, Jolanta Redlich 18 19 , opiekun sali: Elżbieta Napierała 2 , opiekun sali: Katarzyna Ciechanowicz 22 , opiekun sali: Aldona Błakita 23 , opiekun sali: Magdalena Mucke-Maziarz 24 , opiekun sali: Marzena Mrzygłód 25 , opiekun sali: Ewa Domańska 28 29 , opiekun sali: Parys Trojan 30 , opiekun sali: Rafał Marciniak 31 , opiekun sali: Katarzyna Szymańska 32 , opiekun sali: Marzena Funke 33 , opiekun sali: Dorota Herrmann cku czyt sg 1 sg 2 sg 3 sg 4
Poniedziałek
1
08:00 - 08:45
j.n
EL
1e
wf 2
j.n
DA
1a
j.a2
j.a
KK
2c
wf 2
j.a
KM
1a
j.a1
-
-
-
-
geo
AB
3e
-
mat
MM
2d
mat
ED
2e
-
-
-
j.p
SK
3a
-
j.p
DH
2b
wf
AC
3b
-
wf
MO
3c
wf
CK
1e
wf 1
wf
TP
2c
wf 1
-
2
08:55 - 09:40
j.n
EL
2c
wf 2
j.n
DA
2d
j.a2
j.a
KK
2d
j.a1
j.a
KM
1e
wf 2
rel
KL
3a
-
-
gw
BP
3e
geo
AB
1c
mat
M_
1d
mat
MM
1a
mat
ED
1b
-
-
his
RM
2a
j.p
SK
2e
-
j.p
DH
2b
wf
AC
3b
-
wf
MO
3c
wf
CK
1e
wf 1
wf
TP
2c
wf 1
-
3
09:50 - 10:35
-
j.n
DA
2c
j.n1
j.a
MS
2e
j.n2
j.a
KM
1e
j.a1
rel
KL
2d
-
-
j.n
BP
2e
j.n1
geo
AB
2a
mat
M_
2b
mat
MM
3c
mat
ED
3a
fiz
KW
1c
-
his
RM
1a
j.p
SK
3b
j.p
MF
1d
j.p
DH
1b
wf
MO
3e
wf 1
-
wf
AC
3e
wf 2
wf
TP
1e
j.a2
wf
CK
2c
j.n2
-
4
10:50 - 11:35
j.n
EL
1d
j.n1
j.n
DA
1e
j.n1
j.a
MS
2c
j.a1
j.a
KM
1d
j.n2
rel
KL
3c
-
-
j.a
KK
1b
j.a1
geo
AB
3a
-
mat
MM
2a
mat
ED
3b
fiz
KW
2e
inf
PT
1b
j.a2
his
RM
2b
j.p
SK
1a
j.p
MF
2d
j.p
DH
1c
wf
MO
3e
wf 1
-
wf
AC
3e
wf 2
wf
TP
1e
j.n2
wf
CK
2c
j.a2
-
5
11:45 - 12:30
j.n
EL
2a
j.n1
-
gw
MS
3a
-
gw
AC
2b
-
bio
EN
3b
j.a
KK
3e
j.a1
geo
AB
1d
mat
M_
2c
j.a
JK
3e
j.a2
gw
ED
1c
fiz
KW
1b
inf
PT
2a
j.n2
his
RM
1e
j.p
SK
1a
j.p
MF
2d
j.p
DH
3c
wf
EB
2e
wf 1
-
wf
RS
2e
wf 2
-
-
-
6
12:40 - 13:25
j.n
EL
2b
j.n1
j.n
DA
2b
j.n2
pla
SM
1d
j.a
MS
1c
j.a1
rel
KL
2a
-
bio
EN
3a
j.a
KK
1a
inf 2
geo
AB
1b
mat
M_
1e
j.a
JK
1c
j.a2
wos
AD
2d
fiz
KW
3c
inf
PT
1a
inf 1
his
RM
2c
-
j.p
MF
3e
-
wf
EB
2e
wf 1
-
wf
RS
2e
wf 2
-
-
-
7
13:35 - 14:20
-
-
pla
SM
1c
j.a
MS
1d
j.a1
rel
KL
2e
-
gw
EN
2a
j.a
KK
3c
wdż
IC
2d
mat
M_
3e
mat
ED
3bKD
-
fiz
KW
3a
inf
PT
1d
j.a2
his
RM
1b
-
-
-
wf
AP
1a
wf 1
-
wf
RS
1a
wf 2
wf
AC
2b
wf 2
-
-
8
14:25 - 15:10
-
-
-
j.a
MS
3a
j.a1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
wf
AP
1a
wf 1
-
wf
RS
1a
wf 2
wf
AC
2b
wf 2
-
-
Wtorek
1
08:00 - 08:45
-
-
j.a
KK
3e
j.a1
j.a
JK
3e
j.a2
rel
JR
1c
-
bio
EN
2c
che
KC
2a
geo
AB
3b
z.t
GG
1b
mat
MM
3c
mat
ED
2e
fiz
KW
1e
-
-
j.p
SK
3a
-
-
wf
EB
1d
wf 1
-
wf
AP
1d
wf 2
wf
AC
2b
wf 1
-
-
2
08:55 - 09:40
-
-
j.a
KK
1b
j.a1
j.a
JK
1b
j.a2
rel
JR
1a
-
bio
EN
3c
che
KC
2c
geo
AB
1e
mat
M_
3e
mat
MM
2d
mat
ED
3b
fiz
KW
2a
-
his
RM
2e
j.p
SK
3a
-
j.p
DH
1c
wf
EB
1d
wf 1
-
wf
AP
1d
wf 2
wf
AC
2b
wf 1
-
-
3
09:50 - 10:35
-
-
j.a
KK
2d
j.a1
gw
KM
1e
muz
JR
2b
-
bio
EN
1b
che
KC
2e
geo
AB
3e
mat
M_
2c
mat
MM
2a
mat
ED
3a
fiz
KW
3c
-
his
RM
1a
j.p
SK
3b
j.p
MF
1d
j.a
JK
2d
j.a2
wf
EB
1c
wf 1
-
wf
AP
1c
wf 2
-
-
-
4
10:50 - 11:35
j.n
EL
1b
j.n2
j.n
DA
1b
j.n1
j.a
KK
3c
j.a
KM
2b
j.a1
muz
JR
2c
-
bio
EN
1e
che
KC
3b
geo
AB
2e
mat
M_
1d
mat
MM
1a
-
-
-
his
AW
3a
j.a
JK
2b
j.a2
j.p
MF
3e
j.p
DH
2a
wf
EB
1c
wf 1
-
wf
AP
1c
wf 2
wf
RS
2d
wf 1
wf
AC
2d
wf 2
-
5
11:45 - 12:30
j.n
EL
2c
j.n2
j.n
DA
2c
j.n1
j.a
MS
2e
j.a2
j.a
KM
2e
j.a1
rel
JR
1d
-
bio
EN
2a
che
KC
2b
geo
AB
1a
mat
M_
1e
-
mat
ED
1b
-
-
his
AW
3b
his
RM
1c
j.p
MF
3e
j.p
DH
3c
wf
EB
3a
wf 1
-
wf
MO
3a
wf 2
wf
RS
2d
wf 1
wf
AC
2d
wf 2
-
6
12:40 - 13:25
j.n
EL
2a
j.a2
j.n
DA
2d
j.n1
j.a
MS
3b
j.a
KM
2a
j.a1
muz
JR
2e
-
bio
EN
3e
-
geo
AB
2c
mat
M_
2b
-
mat
ED
1c
-
inf
PT
2d
j.n2
his
AW
3c
his
RM
1d
j.p
MF
1e
j.p
DH
1b
wf
AP
1a
wf 1
-
wf
RS
1a
wf 2
wf
EB
3a
wf 1
wf
MO
3a
wf 2
-
7
13:35 - 14:20
j.n
EL
1c
j.n1
j.n
DA
1c
j.n2
j.a
MS
3a
j.a2
j.a
KM
1d
inf 2
-
-
-
-
wdż
IC
2c
-
-
-
-
inf
PT
1d
inf 1
his
AW
3e
his
RM
2a
j.p
MF
2d
j.p
DH
1b
wf
AP
1a
wf 1
-
wf
RS
1a
wf 2
wf
MO
3c
-
-
8
14:25 - 15:10
-
-
-
-
muz
JR
3bKD
-
wdż
IC
2b
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
wf
MO
3c
-
-
-
-
-
Środa
1
08:00 - 08:45
-
j.n
DA
1e
j.n1
-
j.a
KM
2e
j.a1
j.a
MS
2c
j.a1
-
-
-
geo
AB
1d
z.t
GG
1a
gw
MM
2d
mat
ED
1c
-
inf
PT
2e
j.a2
his
RM
2b
e-b
AP
1b
-
j.p
DH
2a
wf
CK
2c
j.a2
-
wf
TP
1e
j.n2
-
-
-
2
08:55 - 09:40
-
j.n
DA
1a
j.n1
-
j.a
KM
1e
j.a1
j.a
KK
1a
j.n2
-
bio
EN
2e
-
geo
AB
2b
-
mat
MM
2d
mat
ED
1b
-
inf
PT
2c
inf 1
his
RM
1d
e-b
AP
1c
-
j.p
DH
2a
wf
CK
2c
inf 2
-
wf
TP
1e
j.a2
-
-
-
3
09:50 - 10:35
j.n
EL
3a
j.a2
j.n
DA
2d
inf 2
j.a
MS
3a
j.a1
j.a
KM
1e
wf 2
j.a
KK
2c
wf 2
-
bio
EN
2b
j.n
BP
3b
geo
AB
3c
-
mat
MM
1a
mat
ED
2e
-
inf
PT
2d
inf 1
his
RM
1c
e-b
AP
3e
j.p
MF
1d
j.p
DH
1b
wf
MN
2a
wf 1
-
wf
RS
2a
wf 2
wf
CK
1e
wf 1
wf
TP
2c
wf 1
-
4
10:50 - 11:35
j.n
EL
1e
wf 2
j.n
DA
1a
j.a2
j.a
MS
3a
j.n2
j.a
KM
1a
j.a1
j.a
KK
1b
j.a1
-
bio
EN
2d
j.a
JK
1b
j.a2
j.n
BP
3a
j.n1
mat
M_
1d
mat
MM
3c
mat
ED
3b
wos
AD
2b
inf
PT
2c
wf 2
-
j.p
SK
2e
j.p
MF
3e
j.p
DH
1c
wf
MN
2a
wf 1
-
wf
RS
2a
wf 2
wf
CK
1e
wf 1
wf
TP
2c
wf 1
-
5
11:45 - 12:30
j.n
EL
1d
j.a2
-
j.a
MS
1d
j.a1
j.a
KM
2b
j.a1
rel
KL
2d
-
rel
JR
1e
j.a
JK
2b
j.a2
geo
AB
3b
mat
M_
3e
e-b
AP
1a
mat
ED
3a
wos
AD
2a
-
wos
RM
3c
j.p
SK
2e
j.p
MF
2c
j.p
DH
1c
wf
EB
1b
wf 2
-
wf
MN
1b
wf 1
-
-
-
6
12:40 - 13:25
-
j.n
DA
2e
inf 2
j.a
JK
2a
j.a2
j.a
KM
2a
j.a1
rel
KL
3e
-
bio
EN
1d
che
KC
3c
-
-
e-b
AP
3a
mat
ED
3b
fiz
KW
2d
inf
PT
2e
inf 1
wos
AD
2c
j.p
SK
1a
j.p
MF
1e
-
wf
MN
1b
wf 1
-
wf
EB
1b
wf 2
wf
AC
2b
wf 2
-
-
7
13:35 - 14:20
-
-
-
-
muz
JR
2a
-
rel
KL
2e
che
KC
3e
wdż
AD
3c
-
e-b
AP
1e
-
fiz
KW
3b
-
-
j.p
SK
3a
-
-
wf
AC
2b
wf 2
-
-
-
-
-
8
14:25 - 15:10
-
-
-
-
rel
KL
3b
-
wdż
AD
3e
wdż
IC
2e
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Czwartek
1
08:00 - 08:45
-
-
j.a
MS
3a
j.a1
j.a
KM
1e
inf 2
rel
JR
1a
-
-
che
KC
2c
-
mat
MM
2d
-
z.t
GG
1d
-
inf
PT
1e
inf 1
his
RM
1b
j.p
SK
3b
j.p
MF
3e
j.p
DH
3c
wf
EB
1c
wf 1
-
wf
AP
1c
wf 2
wf
AC
2b
wf 1
-
-
2
08:55 - 09:40
j.n
BP
2e
j.n1
-
j.a
MS
2e
j.n2
j.a
KM
1a
j.a1
rel
JR
1b
-
-
che
KC
2d
-
mat
M_
1d
mat
MM
2a
z.t
GG
1e
his
AW
3e
inf
PT
1a
j.a2
wos
RM
3a
j.p
SK
3b
j.p
MF
2c
j.p
DH
3c
wf
EB
1c
wf 1
-
wf
AP
1c
wf 2
wf
AC
2b
wf 1
-
-
3
09:50 - 10:35
j.n
EL
1d
j.n1
j.n
DA
1c
j.a2
pla
SM
1e
j.a
KM
1d
j.n2
muz
JR
2d
-
j.a
JK
2a
inf 2
che
KC
2e
j.a
MS
1c
j.a1
mat
M_
3e
mat
MM
1a
-
his
AW
3a
inf
PT
2a
inf 1
wos
RM
3b
e-b
AP
3c
j.p
MF
2c
j.p
DH
2b
wf
MN
1b
wf 1
-
wf
EB
1b
wf 2
-
-
-
4
10:50 - 11:35
j.n
EL
1c
j.n1
j.n
DA
2e
j.a2
j.a
MS
3b
j.a
KM
2e
j.a1
-
-
j.a
JK
1c
j.n2
j.n
BP
3c
geo
AB
2d
mat
M_
2b
e-b
AP
1d
mat
ED
3a
fiz
KW
2c
-
wos
RM
3e
j.p
SK
1a
j.p
MF
1e
j.p
DH
2a
wf
MN
1b
wf 1
-
wf
EB
1b
wf 2
-
-
-
5
11:45 - 12:30
-
-
pla
SM
1b
j.a
JK
2d
j.a2
rel
KL
2b
-
e-b
AP
3b
j.a
KK
2d
j.a1
geo
AB
1a
mat
M_
2c
mat
MM
3c
mat
ED
1c
fiz
KW
3e
-
his
RM
1e
j.p
SK
2e
j.p
MF
1d
-
wf
MN
2a
wf 1
-
wf
RS
2a
wf 2
wf
EB
3a
wf 1
wf
MO
3a
wf 2
-
6
12:40 - 13:25
j.n
BP
3e
j.n1
-
pla
SM
1a
j.a
JK
3e
j.n2
rel
KL
2c
-
bio
EN
1c
j.a
KK
3c
wos
AD
2e
mat
M_
1e
-
-
fiz
KW
2b
-
his
RM
2d
his
AW
3b
j.p
MF
1d
j.p
DH
1b
wf
MN
2a
wf 1
-
wf
RS
2a
wf 2
wf
EB
3a
wf 1
wf
MO
3a
wf 2
-
7
13:35 - 14:20
-
-
-
-
rel
KL
3a
-
bio
EN
1a
j.a
KK
3e
j.a1
-
-
2art.
MB
MK
2a 2b 2c 2d 2e
mat
ED
3bKD
gw
KW
3b
-
his
AW
3c
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
14:25 - 15:10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2art.
MB
MK
2a 2b 2c 2d 2e
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Piątek
1
08:00 - 08:45
j.n
BP
3e
j.a2
-
j.a
MS
3a
j.a2
j.a
JK
2b
inf 2
rel
KL
3b
-
bio
EN
3c
-
geo
AB
1c
mat
M_
1e
-
mat
ED
1b
fiz
KW
1d
inf
PT
2b
inf 1
his
RM
2c
-
j.p
MF
2d
-
wf
AP
1a
wf 1
-
wf
RS
1a
wf 2
-
-
-
2
08:55 - 09:40
j.n
EL
1d
j.a2
-
j.a
MS
1d
j.a1
j.a
JK
1b
inf 2
rel
KL
2c
-
bio
EN
3b
che
KC
2a
geo
AB
3c
mat
M_
2b
-
mat
ED
2e
fiz
KW
3e
inf
PT
1b
inf 1
his
RM
2d
j.p
SK
3a
j.p
MF
1e
j.p
DH
1c
wf
AP
1a
wf 1
-
wf
RS
1a
wf 2
-
-
-
3
09:50 - 10:35
j.n
EL
2a
j.a2
j.n
DA
1a
j.n1
j.a
MS
1c
j.a1
j.a
KM
2a
j.a1
rel
KL
3c
-
bio
EN
3e
che
KC
2b
j.a
KK
1a
j.n2
mat
M_
2c
-
mat
ED
3b
fiz
KW
3a
inf
PT
1c
j.a2
his
RM
2e
-
j.p
MF
1e
gw
DH
1b
wf
EB
1d
wf 1
-
wf
AP
1d
wf 2
wf
RS
2d
wf 1
wf
AC
2d
wf 2
-
4
10:50 - 11:35
j.n
EL
2a
j.n1
-
j.a
MS
3b
j.a
KM
1e
j.a1
rel
KL
2b
-
bio
EN
3a
rel
JR
1b
gw
AB
2c
mat
M_
3e
-
mat
ED
1c
gw
DA
1a
inf
PT
1e
j.a2
j.a
JK
2a
j.n2
gw
SK
2e
-
j.p
DH
3c
wf
EB
1d
wf 1
-
wf
AP
1d
wf 2
wf
RS
2d
wf 1
wf
AC
2d
wf 2
-
5
11:45 - 12:30
j.n
EL
1b
j.n2
j.n
DA
1b
j.n1
-
-
rel
JR
1d
-
gw
KK
3c
che
KC
2d
geo
AB
1e
-
mat
MM
2a
mat
ED
3a
fiz
KW
3b
inf
PT
1c
inf 1
j.a
JK
1c
inf 2
j.p
SK
1a
j.p
MF
2c
j.p
DH
2b
wf
EB
2e
wf 1
-
wf
RS
2e
wf 2
wf
MO
3e
wf 1
wf
AC
3e
wf 2
-
6
12:40 - 13:25
-
j.n
DA
2d
j.n1
j.a
MS
2c
j.a1
j.a
KM
2b
j.a1
rel
JR
1e
-
j.a
KK
2c
j.a2
che
KC
3a
geo
AB
1b
rel
KL
2a
mat
MM
3c
z.t
GG
1c
fiz
KW
1a
inf
PT
2b
j.a2
j.a
JK
2d
j.n2
j.p
SK
3b
gw
MF
1d
-
wf
EB
2e
wf 1
-
wf
RS
2e
wf 2
wf
MO
3e
wf 1
wf
AC
3e
wf 2
-
7
13:35 - 14:20
j.n
EL
2b
j.n1
j.n
DA
2b
j.n2
-
-
rel
JR
1c
-
wdż
IC
2a
-
geo
AB
3a
rel
KL
3e
-
-
-
-
-
-
-
-
wf
MO
3c
-
wf
AC
3b
-
-
-
8
14:25 - 15:10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
wf
MO
3c
-
wf
AC
3b
-
-
-