A  A+ A+
wysoki kontrast: A A A A
Przedszkole nr 34
24.11.2013 02:14

Kadra

Kadra Przedszkola Nr 34 w Koszalinie

dyrektor mgr Violetta Antkowiak, nauczyciel dyplomowany, wykształcenie wyższe, magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
dodatkowe kwalifikacje: zarządzanie w oświacie, gimnastyka korekcyjna, kinezjologia edukacyjna, certyfikat języka niemieckiego

nauczyciel dyplomowany,  mgr Małgorzata Żendarska, społeczny zastępca dyrektora, wykształcenie wyższe, magisterskie
z przygotowaniem pedagogicznym                        
dodatkowe kwalifikacje: matematyka, opiekun stażu, certyfikat języka niemieckiego, nauczanie początkowe

 

nauczyciel dyplomowany mgr Elżbieta Widocka, wykształcenie wyższe, magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
dodatkowe kwalifikacje: zarządzanie w oświacie; SORE - Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji - zewnętrzne, kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół; System Ewaluacji Oświaty- ewaluacja wewnętrzna; opiekun stażu; realizator ogólnopolskiego programu "Szkoła dla Rodziców i wychowawców", trener międzynarodowego programu „Przyjaciele Zippiego”,  instruktor międzynarodowego programu "Strażnicy uśmiechu";  licencja - Studium glottodydaktyki i terapii pedagogicznej; diagnoza pedagogiczna, certyfikat – edukacja ekologiczna;  certyfikat instruktorski - szkolenie kadry pedagogicznej i studentów; edukacja wczesnoszkolna; trener w ogólnopolskim projekcie systemowym - Szkoła Współpracy - Ministerstwo Edukacji Narodowej w partnerstwie z FRDL w Warszawie

 

nauczyciel dyplomowany mgr Beata Tyżaj, wykształcenie wyższe, magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
dodatkowe kwalifikacje: wychowanie fizyczne , gimnastyka korekcyjna, opiekun stażu, pedagogika ogólnanauczyciel dyplomowany mgr Iwona Szyntar wykształcenie wyższe, magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym,
dodatkowe kwalifikacje: opiekun stażu, nauczanie początkowenauczyciel mianowany mgr Wiesława Zalech, wykształcenie wyższe, magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
dodatkowe kwalifikacje: edukacja wczesnoszkolnanauczyciel  kontraktowy mgr Joanna Kłosińska - wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym,
dodatkowe kwalifikacje: terapeuta pedagogiczny, edukacja elementarna, pedagog szkolny

 

nauczyciel kontraktowy mgr Aneta Kurzydłowska, wykształcenie wyższe, magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
dodatkowe kwalifikacje: język angielski,  praca socjalna z resocjalizacją

 

nauczyciel dyplomowany mgr Ewa Raczkowska, wykształcenie wyższe, magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym,
wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna (w trakcie)
dodatkowe kwalifikacje: choreografia i taniec, informatyka, wychowanie do życia w rodzinie, uprawnienia kierownika wycieczek
i placówek wypoczynku

 

nauczyciel mgr Katarzyna Pyrzyńska - wykształcenie wyższe,  o specjalności filologia germańska, studia magisterskie o specjalności edukacja wczesnoszkolna i  przedszkolna
\dodatkowe kwalifikacje: lektor języka niemieckiegoPrzedszkole nr 34
75-662 Koszalin
ul. Gen. Józefa Bema 9
tel. 094/340-52-26

e-mail: violetta.antkowiak@edukacja.koszalin.pl
Zdjęcie jednostki