Zachęcam do pobrania kartę potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2023/2024. Karty należy składać wychowawcy do 28 marca 2022 roku.