Zachęcam do pobrania kartę potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2022/2023. Karty należy składać wychowawcy do 20 marca 2022 roku.