Zachęcamy do zapoznania z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 24 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniem uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin.

Miejsce składania dokumentów w placówce znajduje się w budynku przy ul. Gen. J. Bema 9 przy wejściu do administracji (od strony ogrodu, środkowe wejście).

Przyjmowanie zgłoszeń w poniedziałki, wtorki w godz. 13:00 - 17:00, piątki 9:00 - 12:00 lub w innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.