Aktualna stawka za wyżywienie w przedszkolu wynosi 12 zł.

Opłata za godzinę ponadwymiarową wynosi 1 zł 30 gr. Dziecko bezpłatnie uczęszcze do przedszkola w godzinach objętych realizacją podstawy programowej, tj. 8:00-13:00.