Przedszkole Nr 34 ma ponad 30 letnie tradycje, bo choć przedszkolem miejskim jest od 1 stycznia 2002 roku – wcześniej działało jako placówka resortowa.Organem prowadzącym jest gmina m. Koszalin, nadzór pedagogiczny sprawuje Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty. Obiekt położony jest przy ulicy Generała Józefa Bema 9, na koszalińskim osiedlu Rokosowo. Budynek przedszkola jest adaptowany do warunków przedszkolnych z przeznaczeniem dla ok. 120 wychowanków.

Przedszkole zapewnia swoim małym „klientom” nie tylko wychowanie i nauczanie przewidziane podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz bezpieczeństwo i poszanowanie ich praw ale dodatkowo oferuje : język angielski, język niemiecki, oraz na życzenie rodziców – religię.

W naszym mieście wyróżniamy się realizowaniem treści wg pedagogiki planu daltońskiego, którym głównymi założeniami są samodzielność, współpraca, odpowiedzialność oraz refleksja (https://dalton.org.pl/). Wszystkie formy działalności dziecko ma zwizualizowane przy pomocy : tablicy zadań, tablicy oceny trudności zadań, tablicy towarzyszących emocji, kolorowych dni tygodnia, planu dnia, kolorowego zegara, sygnalizatora. To dziecko samo decyduje, kiedy wykona określone zadanie i określa czy sprawiło mu trudność czy nie. Zwizualizowanie tygodniowych dyżurów oraz par współpracy uczy wspólnego poszukiwania rozwiązań oraz przeciwdziała wykluczeniu.

Rodziców też zapraszamy do współpracy przez wizualizację. To rodzic określa swoje możliwości i chęci współpracy. Obecnie w przedszkolu działają następujące sekcje rady rodziców: organizatorzy, marketingowcy, opiniotwórcy, fundraiserzy oraz kucharze. Każda sekcja ma swojego lidera a nad spójnością działań sekcji czuwa menedżer. Każdy rodzic znajdzie przestrzeń dla siebie, choćby w sekcji pod roboczym tytułem „dajcie mi spokój”.

00.jpg