W rekrutacji na rok szkolny 2021/2022, ze względu na trwający stan epidemii oraz minimalizowanie zakażenia koronawirusem, Przedszkole Nr 34 w porozumieniu z Prezydentem Miasta Koszalina, wprowadza drogę składania wniosków za pośrednictwem elektronicznych skrzynek e-mailowych (p34.nabory@eduportal.koszalin.pl)

Alternatywną formą składania wniosków (dokumentacji) jest ich przekazywanie do Przedszkola Nr 34 wybranego jako pierwsze na liście preferowanych przedszkoli w formie papierowej (do przygotowanej urny/skrzynki). Jest to forma preferowana przez Przedszkole Nr 34.

Miejsce składania dokumentów w placówce znajduje się w budynku przy ul. Gen. J. Bema 9 przy wejściu do administracji (od strony ogrodu, środkowe wejście ). Dokumenty można składać w dni robocze w godz. 10:00 - 13:00