https://cloud9.edupage.org/cloud?z%3Aa9mWW9Yv8h84AUijkIIPjt8IJzjD%2Bco9WgvUMS7HqssPvpaBn%2FXcb0wSgUveHMILO%2F7PfL6EW%2B5aZiXQQ0sZHvOCYxlq7uivM6FXTgdWHT4%3D

6:30 - 8:30 Przyprowadzenie dzieci do przedszkola
8:40 Śniadanie
10:00 Drugie śniadanie
12:00 Obiad (II danie)
14:00 Obiad (zupa)
14:30 - 16:00 Odbiór dzieci