Przewodnicząca Rady Rodziców - Marlena Łojewska.

Skarbnik - Beata Bednarek

Konto Rad Rodziców:

Numer konta Rady Rodziców

PKO BP SA II O/Koszalin

17 1020 2791 0000 7602 0009 6511