Przewodnicząca Rady Rodziców - Katarzyna Blejch

 Wiceprzewodnicząca oraz Sekretarz - Zyta Kurowska

Skarbnik - Beata Bednarek

Konto Rad Rodziców:

Numer konta Rady Rodziców

PKO BP SA II O/Koszalin

17 1020 2791 0000 7602 0009 6511