Przedszkole Nr 34 ma ponad 30 letnie tradycje, bo choć przedszkolem miejskim jest od 1 stycznia 2002 roku – wcześniej działało jako placówka resortowa.Organem prowadzącym jest gmina m. Koszalin, nadzór pedagogiczny sprawuje Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty. Obiekt położony jest przy ulicy Generała Józefa Bema 9, na koszalińskim osiedlu Rokosowo. Budynek przedszkola jest adaptowany do warunków przedszkolnych z przeznaczeniem dla ok. 120 wychowanków.

Przedszkole pracuje w oparciu o koncepcję daltońską (posiada certyfikat i jest pod merytoryczną opieką  Dalton International). Od roku szkolnego 21/22 pracuje w oparciu o  własny program autorski "100 Światów", który oparty jest na metodzie projektów inspirowanej włoskim nurtem pedagogicznym Reggio Emilia.

W ramach pedagogiki planu daltońskiego , systemowo, przy użyciu wizualizacji rozwijane u dzieci są : samodzielność, odpowiedzialność, współpraca, refleksja  oraz własność. Wszystkie formy działalności dziecko ma zwizualizowane przy pomocy : tablicy zadań, tablicy oceny trudności zadań, tablicy towarzyszących emocji, kolorowych dni tygodnia, planu dnia, kolorowego zegara, sygnalizatora. To dziecko samo decyduje, kiedy wykona określone zadanie i określa czy sprawiło mu trudność czy nie. Zwizualizowanie tygodniowych dyżurów oraz par współpracy uczy wspólnego poszukiwania rozwiązań oraz przeciwdziała wykluczeniu. Placówka pracuje na własnych, autorskich materiałach  nauczycieli, które umożliwiają rozwijanie kompetencji kluczowych. Z troską i wiedzą patrzymy na każdego wychowanka.
 
Do realizacji zadań mamy 5 sal w siedzibie placówki przy ul. Gen. J. Bema 9 oraz 2 sale w budynku SP3 przy ul. Jabłoniowej 23, gdzie uczęszczają grupy najstarsze wiekowo. Mamy duży ogród do którego przenosimy maksymalnie wszelkie możliwe czynności outdoorowe. Ogród jest w znacznej części zmodernizowany w 2021 roku, dzięki budżetowi obywatelskiemu .
Zapraszmy na wirtualną wycieczkę po przedszkolu pod linkiem: 
https://drive.google.com/file/d/12TJ6NJbBCYL-J_hVqQQm5WZTQfHdQXCR/view?fbclid=IwAR21UAuh8wbWhFH2s4zLGJurdMaS5J4_FBnWfVHzGVGz6GWg18EL-SHHwtI

00.jpg